Vrednotenje/
cenitve nepremičnin

Vrednotenje/cenitve nepremičnin2020-02-01T17:49:22+00:00

Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin:

 • poslovne nepremičnine (pisarne, lokali);
 • industrijske nepremičnine (objekti za proizvodnjo, skladiščenje, logistiko, distribucijo);
 • nepremičnine povezane s trgovanjem, komercialne nepremičnine (hoteli, igralnice, restavracije, trgovine, golf igrišča);
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča);
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, stanovanjske hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine).

Vrednotimo tudi specialne nepremičnine:

 • gradovi, rudniki, kamnolomi, gramoznice, bencinski servisi;
 • specialni tovarniški obrati, elektrarne;
 • muzeji, šole, upravne stavbe, bolnice;
 • domovi za ostarele, varovana (oskrbovana) stanovanja;
 • smučarski centri, hipodromi, bazeni;
 • gospodarska javna infrastruktura: prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča), komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov), elektronske komunikacije, vodna infrastruktura, energetska infrastruktura (plinovod, toplovod, elektrovod), posebna javna infrastruktura in javno dobro (zelene in športne površine, parki, pokopališča).

Vrednotimo tudi specialne nepremičnine:

 • gradovi, rudniki, kamnolomi, gramoznice, bencinski servisi;
 • specialni tovarniški obrati, elektrarne;
 • muzeji, šole, upravne stavbe, bolnice;
 • domovi za ostarele, varovana (oskrbovana) stanovanja;
 • smučarski centri, hipodromi, bazeni;
 • gospodarska javna infrastruktura: prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča), komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov), elektronske komunikacije, vodna infrastruktura, energetska infrastruktura (plinovod, toplovod, elektrovod), posebna javna infrastruktura in javno dobro (zelene in športne površine, parki, pokopališča).