Študije in inženiring

Študije in inženiring2020-04-23T10:53:06+00:00

Izvajamo:

 • študije v fazi predhodnih del pri investicijah v gradbeništvu za potrebe investitorjev in / ali bank;
 • skrbni pregled nepremičnin (tehnični in delno pravni due diligence);
 • vrednotenje urbanističnih zasnov in prostorske dokumentacije;
 • postopek ocene alternativnih prostorskih in arhitekturnih projektov;
 • vrednotenje projektne dokumentacije;
 • postavitev meril oziroma izbor najboljšega ponudnika za izvedbo del;
 • nadzor nad realizacijo gradnje za potrebe investitorja ali soinvestitorja oz. bank;
 • finančni in tehnični kontroling pri izvedbi gradbenih projektov v visoki in nizki gradnji.

Izvajamo:

 • študije v fazi predhodnih del pri investicijah v gradbeništvu za potrebe investitorjev in/ali bank;
 • skrbni pregled nepremičnin (tehnični in delno pravni due diligence);
 • vrednotenje urbanističnih zasnov in prostorske dokumentacije;
 • postopek ocene alternativnih prostorskih in arhitekturnih projektov;
 • vrednotenje projektne dokumentacije;
 • postavitev meril oziroma izbor najboljšega ponudnika za izvedbo del;
 • nadzor nad realizacijo gradnje za potrebe investitorja ali soinvestitorja oz. bank;
 • finančni in tehnični kontroling pri izvedbi gradbenih projektov v visoki in nizki gradnji.