Predstavitev

Predstavitev2024-07-01T07:51:59+00:00

O podjetju

Smo eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju vrednotenja in svetovanja v povezavi z nepremičninami. Imamo bogate dolgoletne izkušnje ter obsežno bazo znanja in bazo podatkov. Posebno pozornost usmerjamo v vrednotenje komercialnih in specialnih nepremičnin, kot so na primer hoteli, igralnice, restavracije ter zahtevni industrijski kompleksi, nepremičnine v panogi rudarstva, gospodarska javna infrastruktura ipd.

Kadri v našem podjetju so izključno visoko izobraženi in so pomemben dejavnik pri oblikovanju dela ter poslovne strategije. Družba zaposluje tako pooblaščene ocenjevalce vrednosti nepremičnin, kot sodne cenilce. Direktorica družbe je tudi strokovna članica združenja RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) s sedežem v Združenem kraljestvu.

Naša ekipa