Svetovanje

Svetovanje2020-02-01T17:52:18+00:00

Svetujemo vam na naslednjih področjih:

  • razvoj novogradenj;
  • nakup / prodaja nepremičnin;
  • računovodsko poročanje;
  • ocena donosnosti vlaganj v nepremičnine;
  • prenova in dograditev objektov;
  • priprava vzdrževalnih planov in druge dokumentacije za gospodarjenje z nepremičninami;
  • ureditev podatkov o nepremičninah v GURS evidencah, ki so osnova za obdavčitev nepremičnin.