Namen cenitve

Namen cenitve2022-07-06T11:47:00+00:00

Cenitve pripravimo za:

  • prodajo / nakup nepremičnine;
  • oddajo;
  • zavarovano posojanje ob pridobitvi posojila in za periodično spremljanje vrednosti do poplačila posojila;
  • določitev nadomestila v postopku evidentiranja območja stavbne pravice ali območja služnosti;
  • računovodsko poročanje: ugotavljanje poštene vrednosti, slabitve, krepitve, življenjske dobe, pravilne amortizacijske stopnje;
  • ustanovitve, združevanja, razdruževanja družb, prevzeme;
  • likvidacijo, prisilno poravnavo, stečaj družb.
miselni vzorec
miselni vzorec