Ponudba

Ponudba2020-02-01T18:08:51+00:00

Katere podatke potrebujemo za pripravo ponudbe?

  • identifikacijske oznake predmeta ocenjevanja (parcelna številka oz. številka stavbe / dela stavbe in katastrska občina);
  • namen cenitve;
  • lokacijska informacija za gradnjo pri vrednotenju zemljišča, ki je namenjeno dodatni pozidavi;
  • gradbeno in uporabno dovoljenje;
  • posebnosti nepremičnine, ki bo predmet cenitve.